Pengurusan Penyakit Mata & Keadaan Okular Lain

Di Optimax, kami juga mahir dalam menguruskan atau merawat pelbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan mata.

Glaucoma

Glaukoma

Dry Eye

Mata Kering

Conjunctivitis

Konjungtivitis (Sakit Mata)

Diabetic Retinopathy

Diabetik Retinopati

Age-Related Macular Degeneration (AMD)

Degenerasi Makula Yang Berkaitan Dengan Umur (AMD)

Retinal Detachment

Lekangan Retina

Pterygium

Pterygium

Keratoconus

Keratokonus

Keratoconus

Pembedahan Ptosis